Loading...
Stavba TS2 2018-02-12T15:29:05+00:00

Project Description

Obstoječe stanje
Projekt prenove obravnava tri podolgovate bloke, postavljene vzporedno en ob drugem na rahlo nagnjenem terenu. Vsi bloki so popolnoma enaki, grajeni okrog leta 1960, torej še pred sprejetjem prvih potresno-varnostnih predpisov. Dvigala ni, blok ima samo stopnišče.

Celovita prenova bloka na Prulah
Celovita prenova bloka na obsega razširitev obstoječih stanovanj z novimi ložami, izgradnjo dveh etaž novih stanovanj na vrhu bloka in energetsko, protipotresne, požarno-varno in funkcionalno sanacijo obstoječe stavbne mase. Posege na objektu je možno strniti v tri točke:

  1. Obstoječa stanovanja

Obstoječa stanovanja razširimo za nove vsa stanovanja se tako v dve smeri razširijo za približno dva metra, nove površine pa lahko lastniki prosto preuredijo v dodatne notranje prostore ali uporabljajo kot zunanje terase. Pred montažo lož se objekt protipotresno in energetsko sanira – na obstoječe obodne stene se pritrdijo karbonski trakovi ali paneli, fasada pa se obda z dodatno termoizolacijsko kontaktno fasado.

  1. Nova stanovanja

Na vrh statično ojačenega objekta se postavi dve etaži novih stanovanj – v prvi etaži šest komfortnih stanovanj s po eno teraso, v drugi etaži tri luksuzna stanovanja s po dvema res velikima terasama.
Konstrukcija novih etaž je montažna sovprežna (jekleni nosilci + leseni paneli), kar omogoča hitro montažo in manjšo obremenitev obstoječe konstrukcije bloka.

  1. Skupni prostori

Vrhnja etaža obstoječega bloka postane vmesna etaža med novimi in obstoječimi etažami. V njej se poleg stanovanj uredijo skupni prostori, namenjeni vsem stanovalcem bloka: klubska soba, fitnes, pralnica oziroma karkoli v skupnem dogovoru in interesu vseh stanovalcev. Zaradi odmaknjenosti navznoter ima ta etaža ogromno teraso, ki se nameni druženju stanovalcev in večjim privatnim dogodkom.

Bloku se na zadnji strani doda tudi dvigalo – namenjen je uporabi stanovalcev v vseh etažah, novih in obstoječih.

Prenova stanovanjskega bloka Ts2

Naročnik:
Baumit d.o.o.
http://www.baumit.si/

Arhitektura:
Studio Krištof arhitekti d.o.o.
www.studiokristof.com

Avtorji:
Tomaž Krištof
Rahela Pahovnik
Vlado Avramovič
Blaž Budja (JRA)
Rok Jereb (JRA)

Številka projekta:
+140708

Datum:
September 2014

Galerija